Zespół pałacowo-parkowy w Tychach

Zespół pałacowo-parkowy w Tychach składa się z zabytkowego pałacu oraz Parku Browarnianego, w którym znajduje się muszla koncertowa. Mieści się przy ulicy Katowickiej 2 i sąsiaduje z Browarem Książęcym. Stanowi jeden z najstarszych zabytków Tychów.

Barokowy pałac w Tychach jest dwukondygnacyjnym budynkiem z cegły, wzniesionym na planie prostokąta. Postawiony był na wysokich, sklepionych piwnicach. Jego poddasze nakryto dachem mansardowym z nowszymi lukarnami. Fasada tej budowli jest dziewięcioosiowa i posiada centralny, trzyosiowy pozorny ryzalit oraz flankowane pilastry z głowicami korynckimi.

Pałac został zbudowany w 1685 roku. Początkowo miał on charakter dworu myśliwskiego, ufundowanego przez książęta pszczyńskie z rodu Promnitzów. Od połowy XVII wieku istniał tam książęcy urząd leśny, któremu podlegało 5 miejscowych nadleśnictw i kilkadziesiąt leśniczówek.

W latach 1766-1782 został przebudowany przez pszczyńskiego księcia – Fryderyka Erdmanna von Anhalt-Cöthen. Książę nadał temu obiektowi wygląd rezydencji pałacowej. Budowniczy Nitschmann rozebrał dwór i na jego piwnicach wzniósł barokowy pałac.

Po wzniesieniu zameczku myśliwskiego w Promnicach renoma tyskiego pałacu zmalała i został on przekazany na potrzeby urzędu leśnego.

W XIX wieku rodzina Hochbergów ufundowała wokół niego Park Browarniany, który zyskał funkcję kulturalną i rekreacyjną. Wybudowano w nim budynek pijalni piwa, muszlę koncertową i kręgielnię.

W czasie dwudziestolecia międzywojennego urządzono w pałacu piwiarnię.

Po II wojnie światowej obiekt został przejęty przez państwo, zaś w latach 50-tych XX wieku był siedzibą Domu Kultury. Po dziesięciu latach dawną rezydencję książąt pszczyńskich zamieniono na przedszkole. Kolejnym właścicielem był browar w Tychach. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. zespół pałacowo-parkowy w Tychach przeszedł na własność miasta. Przekazało ono część jego pomieszczeń pod siedzibę Związku Górnośląskiego. W związku z tym, iż stan budynku uległ pogorszeniu, samorząd postanowił oddać go w dzierżawę. Po przetargu na zagospodarowanie nieruchomości zorganizowanym we wrześniu 2004 roku, dzierżawcą zespołu pałacowo-parkowego w Tychach zostały Browary Restauracje Spiż. Przedsiębiorstwo zamierzało urządzić w nim restaurację i hotel wraz z produkcją piwa. Jednak 3 lata później obiekt przestał już do niego należeć.

W wyniku przetargu z lutego 2009 roku pałac wszedł w posiadanie tyskiej firmy Synergia. W planach spółki jest stworzenie tu centrum konferencyjno-hotelowego oraz piwnego spa w piwnicach tego obiektu. Współcześnie stanowi on jeden z ciekawszych, zachowanych do dzisiaj śladów najstarszego okresu w historii tyskiej osady.

W chwili obecnej nie ma wstępu na teren tego obiektu.

 

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz