Uzyskanie zgody KNF na zaliczenie do funduszy uzupełniających … – Bankier

Przytaczając to co zdaje serwis Bankier w newsie „Uzyskanie zgody KNF na zaliczenie do funduszy uzupełniających …”:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach informuje, iż decyzją z dnia 22.10.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku Spółdzielczego w Tychach środków pieniężnych pozyskanych z obligacji […] zobacz pełny news ».

W jaki sposób uzupełnisz te nowiny? Przystąp do wymiany zdań na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.