Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZUiM w … – Puls Biznesu

Jak relacjonuje dział wiadomości Puls Biznesu w newsie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZUiM w …”:

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZUiM w Tychach w 2013 roku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu […] zobacz pełny wpis ».

Jak uzupełnisz te zdarzenia? Dołącz się do wymiany relacji na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.