ORGANIZOWANIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH AUTOBUSAMI … – Puls Biznesu

Informując o tym co przekazuje redakcja Puls Biznesu we wpisie „ORGANIZOWANIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH AUTOBUSAMI …”:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZOWANIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH AUTOBUSAMI NA TRASIE IMIELIN- TYCHY– IMIELIN LINIĄ 554. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: […] zobacz pełny materiał ».

Jak uzupełnisz te informacje? Przyłącz się do dyskusji na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.